Kennel / Hunduppfödare

Chihuahua /långhårcopyright ©
Ursprungsland/Hemland: Mexico

Användningsområde: Sällskapshund

Bakgrund/Ändamål:

Chihuahua är ansedd som den minsta av världens raser och har fått sitt namn efter den största av Mexicos provinser. Man antar att dessa hundar brukade leva vilda men att de vid tiden för Toltekernas civilisation infångades och blev domesticerade. En bild av hunden "Techichi" som levde i Tula användes som utsmyckning på stadens hus. Dessa små statyer bär stora likheter med dagens chihuahuor.

Helhetsintryck:
Rasen ska ha en kompakt kroppsbyggnad. Av mycket stor betydelse är den äppelformade skallen och att den bär sin måttligt långa svans mycket högt, antingen böjd eller i en halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet.

Viktiga måttförhållanden: Kroppslängden skall överstiga mankhöjden något. Önskvärt är dock en nästan kvadratisk kroppsform, särskilt hos hanhundarna. Hos tikarna tillåts en något längre kropp.

Uppförande/Karaktär: Chihuahua skall vara snabb, alert, livlig och mycket modig.

Huvud:

Skallparti:
Skallen ska ha en väl rundad äppelform (mycket typiskt för rasen) helt utan eller med endast en antydan till fontanell.

Stop:
Stopet skall vara mycket markera, djupt och brett vilket uppnås genom pannans rundning där den möter nospartiets ansättning.

Nostryffel:
Alla färger är tillåtna.

Nosparti:
Nosryggen skall vara måttligt kort och peka lätt uppåt. Nospartiet skall, sett från sidan, vara kort, brett vid ansättningen och smalna av mot spetsen.

Läppar:
Läpparna skall vara tunna och sluta tätt an.

Käkar/tänder:
Bettet skall vara ett sax- eller tångbett.

Kinderna:
Kinderna skall vara måttligt framträdande och släta.

Ögon:
Ögonen skall vara stora, runda, mycket uttrycksfulla, helt mörka och ej utstående. Ljusa ögon är tillåtet men ej önskvärt.

Öron:
Öronen skall vara stora, upprättstående, synbart breda vid basen och de skall gradvis avsmalna mot de lätt rundade spetsarna. I vila bärs de utåt sidorna.

Hals:
Halsen ska ha en lätt välvd nacklinje. Den skall vara medellång och vara kraftigare hos hanhundar än hos tikar. Halsen skall inte ha något löst halsskinn. Hos den långhåriga varianten är en krage av längre päls mycket önskvärt.

Kropp:

Kroppen skall vara kompakt och välbyggd.

Rygglinje:
Överlinjen skall vara plan.

Manke:
Manken skall vara väl markerad.

Rygg:
Ryggen skall vara kort och stark.

Länd:
Länden ska vara kraftig och muskulös.

Kors:
Korset skall vara brett och kraftigt utan lutning.

Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben. Sedd framifrån, skall den vara rymlig men utan överdrift. Sedd från sidan, skall den nå ned till armbågarna. Den får inte vara tunnformad.

Underlinje:
Buklinjen skall vara väl uppdragen. Tung buklinje är tillåten men ej önskvärd.

Svans:
Svansen skall vara högt ansatt och av måttlig längd. Den skall vara bred vid ansättningen och gradvis smalna av mot spetsen. Svansföringen är ett mycket viktigt särdrag hos rasen. Svansen skall antingen bäras högt i en öppen båge eller i en rundad halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet. Detta ger balans till kroppen. Pälsen skall stämma med hårlagsvarianten och kroppspälsen. Hos den långhåriga varianten bildar den en plym på svansen. Svansen bärs hängande i vila med en lätt krok.

Extremiteter:

Framställ:
Framstället skall vara rakt och med god benlängd. Sedda framifrån bildar frambenen tillsammans med armbågarna en rak linje. Sedda från sidan, skall de stå lodrätt med lätt vinklade mellanhänder.

Skulderblad:
Skuldrorna skall vara välformade utan tung muskulatur. Vinklingen mellan skuldror och överarmar skall vara välbalanserad.

Armbåge:
Armbågarna skall vara starka och ligga väl an mot kroppen, vilket medger fria rörelser.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara lätt vinklade mot underlaget samt starka och fjädrande.

Tassar:
Framtassarna skall vara mycket små och ovala med tårna väl särade utan att för den skull vara lösa (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara speciellt välvda och måttligt långa. Trampdynorna skall vara välutvecklade och mycket fjädrande.

Bakställ:
Bakstället skall vara väl musklat med långa bendelar. Bakbenen skall vara lodräta och parallella. Bakstället skall vara välvinklat och i harmoni med framställets vinklar.

Lår:
Låren skall ha goda vinklar i knälederna.

Has:
Haslederna skall ha väl utvecklade akillessenor och vara väl vinklade. Sedda bakifrån skall de stå lodrätt och vara parallella, inte stå tätt samman.

Tassar:
Ev sporrar skall avlägsnas. I övrigt se framtassar.

Rörelser:
Rörelserna skall vara långa, fjädrande, energiska och aktiva med god längd och gott påskjut. Sedda bakifrån, skall bakbenen vara i det närmaste parallella så att baktassarna kliver ned direkt i framtassarnas spår. Vid ökad hastighet har benen en tendens att söka sig till kroppens mittlinje. Rörelserna skall fortfarande vara fria och fjädrande utan synbar ansträngning. Huvudet skall bäras stolt och rygglinjen vara fast.

Hud:
Huden skall vara mjuk och elastisk över hela kroppen.

Päls:
Pälsstruktur: I rasen förekommer två hårlag.
A.Korthår
Pälsen skall vara kort och ligga väl an över hela kroppen. Om den finns underull är hårstråna något längre. Gles päls på strupe och mage är tillåtet. Pälsen skall vara något längre på hals och svans. Den skall vara kort på huvud och öron. Pälsen skall vara glänsande och mjuk. Hårlösa hundar skall ej tolereras.

B.Långhår
Pälsen skall vara fin och silkig, rak eller lätt vågig. En alltför tjock underull är ej önskvärt. Pälsen skall vara längre och bilda behäng på öron, hals, baksidan av fram- och bakbenen samt på tassar och svans. Hundar med lång hängande päls som hos malteser skall ej accepteras.

Färg:
Samtliga färger i alla upptänklig schatteringar och kombinationer är tillåtet.

Storlek/Vikt:
I denna ras räknas bara vikt, inte mankhöjd.
Vikt:
Mellan 500 g och 3 kg. En vikt mellan 1 och 2 kg skall föredras.

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Smal skalle, Små, djupt liggande eller utstående ögon, Långt nosparti, För högt ansatta öron, Kort hals, Välvd rygg eller svankrygg, Lång kropp, Korta ben, Lösa armbågar, Hastrång, Sluttande kors, Felaktig svansansättning, kort eller rullad svans, Underbett eller överbett, Tandbortfall, dubbla tänder, Sneda käkar

Diskvalificerande fel:
Mycket lång, fin och böljande päls (liknande malteserns) hos den långhåriga varianten
Kala fläckar, Hängande öron, Avsaknad av svans, Vikt över 3 kg, Extremt lång kropp, Spenslig och lätt "hjorttyp"

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen

Hunduppfödare - Chihuahua /långhår

www.kakadutraders.se