Artiklar och Krönikor

Hund på recept-verklighet i framtiden? 

Tänk dig att du precis har genomgått en hjärtoperation och ligger inlagd på sjukhus. Läkaren skriver ut ett recept som säger ”Umgås med taxen Bob två gånger per dag”. Att hunden är ett oslagbart lyckopiller är vi många hundentusiaster som kan vittna om. Men att kontakt med hund skulle ordineras av läkare, och på ett sjukhus dessutom, det kan kännas avlägset med tanke på att hundar är portförbjudna på i stort sett alla offentliga inrättningar i Sverige. Men det är faktiskt redan verklighet i USA och England. Detta berättar Ingeborg Höök, institutionschef inom statlig missbruksvård, i sitt föredrag ”Djur i vården – kontaktens betydelse för tillfrisknandet”.

På temat ”Grön hälsa och rehabilitering. Natur och djur på recept- en naturlig väg till hälsa” har miljöpartiet anordnat ett heldagsseminarium med olika föreläsare. Med ”grön” menas att naturen ingår i behandlingen på något sätt. Målet är att gröna metoder ska kunna erbjudas via den offentliga vården. Flera studier visar på de positiva hälsoeffekterna av att vistas i naturen, både som förebyggande behandling och som rehabilitering av bland annat stressrelaterade sjukdomar.

Hälsonytta med hund

Hur blir man frisk av en hund? Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor, och ytterligare en av föreläsarna, berättar om kopplingen mellan hälsoeffekter och kontakt med djur. Oxytocin heter ett hormon som aktiverar kroppens lugn och ro-system. Oxytocin utsöndras till exempel vid beröring eller andra behagliga upplevelser. Effekter av oxytocin är t.ex. lägre blodtryck, snabbare sårläkning, bättre inlärningsförmåga, vi blir lugnare och mer sociala.  Det är därför som läkare i USA ordinerar umgänge med  taxen Bob på recept till nyopererade hjärtpatienter.


Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi och expert på oxytocinet och dess effekter.

Ingeborg Höök ser flera användningsområden för hundar inom vården. För gamla kan de vara enda källan till närhet och en möjlighet att faktiskt få ge omsorg. När hundar deltog på äldreboendets annars inte så populära motionspass var man tvungna att tredubbla antalet tillfällen. För barn kan de delta i rehabilitering genom att barnet blir motiverat att träna kropp och tal om det sker i övningar tillsammans med hund. Till exempel har barn med läs- eller talsvårigheter tränats med framgång genom att de får läsa för en hund. Hunden kan också fungera avledande och lugnande vid obehagliga behandlingar som cellgift och blodprov. I USA har man också sett positiva effekter hos personalen på vårdinrättningar genom mindre omsättning och mindre sjukfrånvaro. Inom missbruks- och kriminalvård kan hunden fungera lugnande och minska våldsbenägenheten.

Hur är det då med allergier?  Enligt Ingeborg finns hundallergi endast hos 2 % av befolkningen. Hundallergenerna finns inte heller i luften på samma sätt som katt- och hästallergener utan överförs främst via direktkontakt.


Ingeborg Höök, initiativtagare till projektet ”Hund i vården”, är bland annat
licensierad instruktör för arbete med vårdhund från Delta Society i USA.

Utbildning av vårdhundsekipage

Ingeborg Höök är även initiativtagare till projekt ”Hund i vården”som i början av året fick ett anslag på nästan 1,6 miljoner av Allmänna arvsfonden.

Inom projektet ska ett antal vårhundekipage utbildas. Ingeborg, som själv har högskoleutbildning från England för vårdhundsarbete och är licensierad instruktör för arbete med vårdhund från USA, har startat en vårdhundsskola utanför Uppsala. Inga förkunskaper krävs för varken ägare eller hund, men hunden ska ha bra vardagslydnad, vara vuxen och frisk. De sökande går först igenom ett antagningsprov där hundens lämplighet testas. Därefter går ekipagen en utbildning omfattande 1 dag/vecka i 8 veckor. De första ca 35 diplomerade vårdhundsförarna beräknas examineras i oktober i år.
–Målet är att det ska bli en ny yrkesgrupp, säger Ingeborg.

Om man vill läsa mer om projekt ”hund i vården”: www.halsansnatur.se

Text & foto: Petra Gau

www.kakadutraders.se