HundannonserHunduppfödare / KennelHundraserHund sjukdomarVykort

Hundförsäkringar

Dessa bolag kontaktade vi vid undersökningen:

AGRIA, FOLKSAM, IF, SVELAND

OBS! Rottweiler tillhör den s.k. högriskgruppen vilket innebär att det är den dyraste gruppen av raser att försäkra. Detta i och med att det för några år sedan upptäcktes att hundraser med högre risker för ärftliga sjukdomar som hjärtfel och liknande, blir dyrare i veterinärkostnader än vissa andra raser. Dessa raser specificeras hos respektive försäkringsbolag och vi har valt att inte ta med detta i undersökningen utan bara göra ett utdrag i och med att just Rottweiler tillhör denna grupp.

Karenstiden är 20 - 30 dagar beroende på bolag och gäller endast sjukdom under dom dagarna. Liv och olycksfall gäller fullt ut from startdatum alltså utan karens.

Självriskperioden är 90 - 125 dagar beroende på bolag. Under den perioden betalar du bara en självrsik oavsett antal skador/veterinärbesök. Ersättning för medicin utgår för den medicin veterinären ger vid besöket. Det som begränsar ersättningen är det vetrinärvårdstak du valt, inte antalet behandlingsdagar!

GLÖM INTE ATT DETTA ENDAST ÄR RIKTLINJER OCH FÖR ATT FÅ EN EXAKT KOSTNAD FÖR DIN HUND SÅ KONTAKTA RESPEKTIVE BOLAG!

Frågorna vi ställde är:

1. Är det skillnad att försäkra renrasig och blandras (hunden är ej registrerad men av två renrasiga Rottweilers)?
2. Hur mycket är självrisken?
3. Hur mycket är det i % på överstigande belopp?
4. Avgift för delbetalning?
5. Behövs det ett hälsointyg från veterinären? (kostnaden för detta är ungefär 150-300:- och ett engångsbelopp)
6. Skiljer det mellan valp och vuxen hund i premien? (vid nytecknande)
7. Övriga tillägg som är av vikt för försäkringen.

Nedan följer en tabell på de resultaten vi fick i vår förfrågan:

Fråga Agria Folksam If Sveland
1 Oregistrerade hundar försäkrar vi efter samma principer som blandrashundar. Dessa hundar försäkrar vi för max 5000 kr (livvärde). Undantag för utbildade eller injagade blandraser samt oregistrerade hundar. Olika raser får olika premier Det skiljer i premie på alla raser och blandraser Nej, det är ingen skillnad att försäkra renrasig oregistrerad rottweiler förutom att högsta värde på livförsäkring är 5.000:-.
2 Vi har två fasta självrisker att välja mellan, 1100 kr och 1600 kr 1200 1500 eller 2000 per hundradagarsperiod Självrisken är antingen 1200:- eller 1500:-.
3 20% 20% 25% 20%
4 Halvårsbetalning 2% på årspremien. Månad (konto) 3 % Månadsbetalning kostar inget extra. För halvårsbetalning tillkommer en avgift på 3% av premien och för kvartalsbetalning tillkommer en avgift på 5% av premien 3% för halvårsbetalning 6% för månadsbetalning Vill Du dela upp betalningen görs detta i så fall via autogiro per månad, kvartal eller halvår. Delas premien upp per månad är det 6% ränta på hela årspremien, kvartal 5% och halvår 4%
5 Vi kräver ett veterinärintyg om hunden har fyllt 3 år, har varit sjuk eller skadat (finns undantag här), försäkras i ett livbelopp över 10 000 kr eller om hunden är importerad (gäller ej från nordiska länder). Minst en hälsodeklaration vill vi alltid ha, men det innebär endast en enkel bekräftelse från försäkringstagaren Veterinärintyg krävs om livförsäkringsbeloppet överstiger 20.000 kr samt i de fall hunden är tre år eller äldre och inte är försäkrad sedan tidigare (i Folksam eller annat bolag). Om hunden är över 3 år Är hunden över 3 år och oförsäkrad sedan tidigare behövs veterinärintyg för att försäkra den. Är hunden importerad, oavsett ålder, krävs svenskt veterinärintyg.
6 Om hunden är över 6 år vid nytecknandet tillkommer en senior premie Premien grundar sig på flera olika faktorer, bl.a. ålder. Det är dock samma premie ända upp till fyra års ålder. Ingen skillnad Premien grundar sig på flera olika faktorer, bland annat ålder.
7 Högsta ersättningen för veterinärvård per år är 40 000 kr om man väljer den optimala veterinärvården och 30 000 kr om man väljer den maximala veterinärvården. Maxersättningen sänks med 5000 kr per år vid förfallodagen från och med det kalenderår hunden fyller 7 år, dock aldrig under 10 000 kr. Veterinärvård kan alltid tecknas, medan livförsäkringen har en åldersgräns på 6 år. Livförsäkringen tas bort när hunden fyllt 10 år. Livvärdet sänks med 20 % per år från och med det kalenderår hunden fyller 7 år. men sänks dock aldrig under 5000 kr. Det finns särskilda bestämelser angående HD och AD. Det finns möjligheter till direktreglering vid eventuell skada. I försäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet som bruks-/jakthund (hela livbeloppet) eller som avelshund (livbeloppet minus 4.000 kr), utan särskilt tillägg. Man kan välja om man vill ha vet vård för 15000 el 30000/år Tillägg för jakt, bruks och avel. Alltså om hunden används till något av detta och på grund av sjukdom eller skada inte kan användas till det längre, kan Du ansöka om att få ut en del eller hela livförsäkringen fast hunden lever kvar. I detta tillägg ingår också tikarnas kejsarsnitt.

  Här finner du våra resultat i undersökningen
  Här finner du telefon och adress till försäkringsbolagen
  Hur gäller hundförsäkringar vid ärftliga och medfödda sjukdomar?
www.kakadutraders.se